Pobyt v nemocnici

Informácie pacientom

Informácie pre pacientov nášho zdravotníckeho zariadenia k hospitalizácii a počas hospitalizácie

 

K hospitalizácii je potrebné si doniesť:

 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • zdravotnú dokumentáciu (predoperačné vyšetrenia, lekárske nálezy) a doporučene k hospitalizácii
 • výsledky z posledného vyšetrenia pred hospitalizáciou
 • doklad o pracovnej neschopnosti, ak bol vystavený
 • lieky, ktoré bežne užívate

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • domácu obuv
 • nočnú bielizeň a župan
 • hygienické potreby a uterák
 • dlhodobo užívané lieky a zdravotnícke pomôcky

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte:

 • cenné predmety, šperky, zlato
 • vkladné knižky
 • veľkú finančnú čiastku
 • živé kvety
 • deťom nedávať počítače, mobilné telefóny

V prípade, ak budete do nemocnice prijatý (á) neplánovane a budete mať u seba cennosti alebo väčšiu finančnú čiastku, odovzdajte ju príbuzným. Pokiaľ nemáte túto možnosť, môžete si cennosti uschovať prostredníctvom personálu do trezoru daného oddelenia. Písomný doklad o úschove cenných vecí Vám vystaví personál a pri prepustení z nemocnice Vám na základe dokladu budú cenné predmety vydané. Ak si cenné veci ponecháte u seba, nemocnica nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo odcudzenie.

Kontakt:

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA

telefóne číslo: +421 (0)56 6866 094

e-mail: prijem@nspkch.sk

 

Čo si prinieť do pôrodnice?