Sťažnosti

Sťažnosti môžete podať písomne na adresu nemocnice:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 18
077 01 Kráľovský Chlmec

alebo elektronický na mailovú adresu: sekretariat@nspkch.sk