Kontakty

Telefónny zoznam NsP Kráľovský Chlmec

Objednanie na vyšetrenie CT, USG, Mamografia                056/68 66 341

 

nspkch_leto

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 1125/18
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967
DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK2023441673
IBAN: SK87 7500 0000 0040 2949 6626
SWIFT : CEKOSKBX

Obvodný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy. Registračné číslo : OVVS/6/2012

Sekretariát

Telefón a fax: +421 (0)56 63 215 63
e-mail: sekretariat@nspkch.sk

Prijímacia kancelária

Telefón: +421 (0)56 6866 094
e-mailprijem@nspkch.sk