Pokyny k CT vyšetreniu na RDG pracovisku

Vitrea

Žiadanka o CT vyšetrenie (tlačivo)

Kontakt na RDG pracovisko : 056 6866 222

Podmienky vyšetrenia pacienta na CT pracovisku

 1. Riadne vyplnená a opečiatkovaná žiadanka indikujúcim lekárom.
 1. CD dokumentácia – ak už bol pacient vyšetrený CT vyšetrením na inom pracovisku  ( ak je to možné)
 1. U každého pacienta, u ktorého bude podaná kontrastná látka je nutné  zaviesť  zelenú iv. kanylu.

 

PRÍPRAVA PACIENTA PRED VYŠETRENÍM S PODANÍM K.L. PODĽA RIZIKOVOSTI

(Spracovane podľa metod. Listu MZ SR ) zdrav. 835/1987

I. skupina zahŕňa pac., ktorí prekonali anafylaktickú reakciu pri predchádzajúcom vyšetrením röntgenkontrastnou látkou

Príprava:

13 hodín pred vyšetrením:

 1. Dithiaden   4 mg  antihistaminiká H1 p. o.
 2. Prednison 40 mg
 3. Zantac 3 - 4 mg  antihistaminika  H2
  resp. Tagmet 4-5 mg/kg

7 hodín pred vyšetrením :

 1. Dithiaden   4 mg  antihistaminiká H1 p. o.
 2. Prednison 40 mg
 3. Zantac 3 - 4 mg  antihistaminika  H2
  resp. Tagmet 4-5 mg/kg

1 hodinu pred vyšetrením:

 1. Dithiaden   4 mg  antihistaminiká H1 p. o.
 2. Prednison 40 mg
 3. Zantac 3 - 4 mg  antihistaminika  H2
  resp. Tagmet 4-5 mg/kg

 


II. skupina: zahŕňa všetkých rizikových pacientov okrem skupiny I. a III., patria tu  chorí, ktorí:

 1. Prekonali reakciu po podaní akejkoľvek  KL,  - mali opakované vyšetrenie tou istou  KL v krátkom časovom odstupe (2 týždne).
 2. Atopické choroby (astma, alergická rinitída, ekzémy)  -  alergie všetkých typov (aj na jód) .
 3. Choroby srdcové, pľúcne, mozgové, arytmie, poruchy nervového systému, ICHS ,tetania,   - choroby systémové (DM, tyreotoxikóza, plazmocytóza,  feochromocytóza, infekcie s vysokou TT) .
 4. Vek nad 70 rokov,
  - fyzická vyčerpanosť, strach s vystupňovanou excitabilitou pred vyšetrením, dehydratácia, hypovolémia.

Príprava:

13 hodín pred vyšetrením:   Prednison 40 mg - p. o.

6 hodín pred vyšetrením:     Prednison 40 mg - p. o.

1 hodina pred vyšetrením:   Dithiaden 2 mg (antihist. H1) i. m.
                                            Hydrokortison 200 mg               i. v. pomaly  5-10 mm
                                            Zantac 4 mg/kg (antihist. H2)    i.v. pomaly  5-10 mm

 


III. skupina: pacienti bez rizikových faktorov.

Príprava:   1 hodinu pred vyšetrením:  Dithiaden 2 mg -  i. m.
                                                           Hydrokortison 100 mg - i. v.Vyšetrenie s i. v. podanou K. L. u pacientov s I. rizikovou skupinou sa vykonáva za účasti lekárov ARO-OAIM : indikujúci lekár je povinný túto účasť zabezpečiť !!!
Indikujúci lekár je zodpovedný za prípravu pacienta pred vyšetrením !!!

 

 1. pri CT vyšetrení kontrastnou látkou:
 • deklarovať hladinu kreatinínu , nepresahujúcu 130 μmol/l
 • pri CT vyšetrení kontrastnou látkou je nutné  minimálne 6 hodín pred vyšetrením byť nalačno
 • zabezpečiť dostatočnú hydratáciu pacienta pred, ale aj po vyšetrení s KL - čistú vodu.

pri CT vyšetrení brucha, malej panvy  podať:

76% Urografín  1 ampulu zriedenú  v 1 litri vody ,   následne   dávku rozdeliť na 3 časti :

 1. dávku vypiť 13 hodín pred CT vyšetrením
 2. dávku vypiť  6 hodín pred CT vyšetrením
 3. dávku vypiť  1 hodinu pred CT vyšetrením

 

pri CT vyšetrení malej panvy

- nemočiť (nutnosť  vykonania vyšetrenia s plným močovým mechúrom)

- u žien – zavedený vaginálny tampón  namočený v kontrastnej látke
  (možné vykonať na našej gynekologickej ambulancii po predchádzajúcom dohovore)

 

Kontraindikácie CT vyšetrenia:

 1. Absolútne

           1 .tehotenstvo

      B) Relatívne

           2. pacienti so zníženou funkciou obličiek – kreatinín nad 150 μmol/l        

    Podanie kontrastnej látky je možné pri veľmi vážnych stavoch len z vitálnej indikácie !!                       

           3. pacienti s alergickou reakciou na jód

           4. opakované aplikácie kontrastnej látky v minulých dňoch

           5. pacient s nadmernou funkciou štítnej žľazy

           6. srdcové zlyhávanie

Indikácie  CT vyšetrenia

Neurologia:

bezkontrastne:

podozrenie na

 • traumatické zmeny mozgu a kalvy, tvárových kostí
 • PND
 • ischemické a hemoragické zmeny mozgu
 • vyšetrenie chrbtice

vyšetrenie s kontrastnou látkou:

podozrenie na

 • nádorové ochorenia mozgu a mozočka
 • MTS mozgu
 • aneuryzmu mozgových tepien
 • cievne malformácie a cievne anomálie
 • stenózy a oklúzie tepien mozgu a krku
 • trombózu durálnych splavov

 

Pľúca:

bezkontrastne:

podozrenie na

 • traumu hrudníka ( vylúčenie PNO, traumy rebier, pleurálny výpotky)
 • HRCT  - chronické intersticiálne pľúcne ochorenia

vyšetrenie s kontrastnou látkou:

podozrenie na

 • tumory pľúc , bronchov, mediastína
 • pľúcnu ambóliu – pľúcna angiografia
 • cievne malformácie , aneuryzma a disekcia thorakálnej aorty
 • mediastinálnu a hílovú lymfoproliferácii

 

Brucho + panva :

bezkontrastne:

 • vylúčenie nefro, - cystolithiázy ,
 • prítomnosť ascitu

vyšetrenie s kontrastnou látkou:

podozrenie na

 • nádorové ochorenia pečene, pankreasu, žlčníka, obličiek a sleziny
  nadobličiek, tenkého a hrubého čreva,
 • patologickú lymfoproliferáciu,  zobrazenie mezenteriálnych a retroperitoneálnych lymfatických uzlín
 • cievne anomálie brušnej aorty a jej vetiev
 • trombózu mezenteriálnych tepien
 • trombózu abdominálnych a panvových tepien
 • tumorózne zmeny maternice, ovárií, močového mechúra a sakrálnych tumorov

 

Kosti a mäkkotkanivové štruktúry

bezkontrastne:

 • PND
 • chbrtica  - chondrózy, spoldylartroza, herniácie diskov
 • ochorenia kĺbov
 • vylúčenie traumatických zmien svalových štruktúr a kostí

vyšetrenie s kontrastnou látkou:

podozrenie na

 • tumory kostí a mäkkotkanivových štruktúr
 • cievne anomálie – vylúčenie aterosklerózy, trombózy, malformácií končatinových ciev

 

Presnejšie pokyny  sú uvedené v  Zákone číslo 578/2001 Z. z. paragraf 9a ods 7

 

Štandardné postupy na vykonávanie lekárskeho ožiarenia – Počítačová tomografia

https://www.slovakradiology.sk/files/dokumenty/2019/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1%20tomografia%20-%20%C5%A0DTP%20pri%20%20lek%C3%A1rskom%20o%C5%BEiaren%C3%AD.pdf

 

 

Konzultácia ohľadom  vykonávania CT vyšetrení je možné u lekárov RDG oddelenia na telefónnom čísle :   056 6866 222.

Žiadanka o CT vyšetrenie

 

 

MUDr. Andrea Mokošová, MBA
námestníčka LPS