HUSK/1101/1.4.1/0079

Dňa 29.07.2014 o 14:00 hod. miestneho času sa v Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec uskutočnil workshop k projektu HUSK/1101/1.4.1/0079 s názvom ,, Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie" a to za účasti zástupcov vedúceho partnera nemocnice „Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet“ v meste Edelény (Maďarsko), pracovníkov Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec a hostí.
Viac informácií
Otvorenie tohto projektu sa uskutočnilo dňa 21.02.2014 v Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec za účasti vedúceho partnera a hostí.
Viac informácií