Jednotka intenzívnej starostlivosti ( JIS ) – interná

Vedúci lekár: MUDr. Pavol Karakó ml., MBA

Vedúca sestra: Mgr. Judita Volenská

 

Telefonický kontakt:

MUDr. Pavol Karakó ml., MBA 056 / 6866 244
Stanovisko sestier  056 / 6866 236

Návštevné hodiny:

Pondelok

14:00 – 15:00

Utorok

14:00 – 15:00

Streda

13:00 – 15:00

Štvrtok

14:00 – 15:00

Piatok

14:00 – 15:00

Sobota

13:00 – 15:00

Nedeľa

13:00 – 15:00