Ambulancia vnútorného lekárstva

Lekár
MUDr. Tímea Vajo Tamašková
MUDr. Anikó Gyimesiová

Nachádza sa na prízemí pavilónu D.

Kontakty:

Telefónne číslo: 056 6866 314

e-mail:

Ordinačné hodiny
pondelok: 9:00-11:00, 13:00-15:00
utorok: 9:00-11:00, 13:00-14:00
streda: 9:00-13:00
štvrtok: 9:00-13:00
piatok: 13:00-14:00