Oddelenie dlhodobo chorých ( ODCH )

Doliečovacie oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých sa nachádza na prízemí E pavilónu.

Doliečovacie oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých sa riadi koncepciou odboru interná medicína, poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb dospelého veku, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrenie, ale vyžaduje dlhodobú liečbu, ošetrovanie a nácvik bežných denných činností. Časť náplne tvorí paliatívna starostlivosť o onkologicky chorých pacientov.

Ponuka služieb oddelenia dlhodobo chorých na žiadosť pacienta:

  • pobyt na oddelení dlhodobo chorých na žiadosť pacienta alebo rodinného príslušníka

Primár: MUDr. Tímea Vajo Tamašková

Vedúca sestra: PhDr. Marta Csürösová

 

Telefonický kontakt:

Primár 056 / 6866 223
Stanovisko sestier  056 / 6866 281

Návštevné hodiny

Pondelok  14:00 - 15:00
Utorok  14:00 - 15:00
Streda  13:00 - 15:00
Štvrtok  14:00 - 15:00
Piatok  14:00 - 15:00
Sobota  13:00 - 15:00
Nedeľa  13:00 - 15:00