Chirurgia a Úrazová chirurgia

Chirurgické oddelenie sa nachádza na 2. poschodí A pavilónu. Tvorí ho lôžková a ambulantná časť.

 

Primár: MUDr. Zsolt Nagy, MBA

Vedúca sestra: Mgr. Andrea Gerenyiová

 

Telefonický kontakt:

Primár 056 / 6866 226
Lekárska izba 056 / 6866 366
Stanovisko sestier  056 / 6866 240

Návštevné hodiny

Pondelok  13:00 - 14:00
Utorok  Operačný deň
Streda  13:00 - 15:00
Štvrtok  Operačný deň
Piatok  13:00 - 14:00
Sobota  13:00 - 15:00
Nedeľa  13:00 - 15:00

Chirurgické oddelenie sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o pacientov s úrazmi. Poskytuje komplexnú diagnostickú, ošetrovateľskú starostlivosť, konzervatívnu a operačnú liečbu vrátane laparoskopických operácii chirurgickým pacientom.

Neoddeliteľnou súčasťou je prevencia chirurgických ochorení, predoperačná a pooperačná starostlivosť, konziliárna činnosť a spolupráca s inými odbormi.

Ponuka nadštandardných služieb chirurgického oddelenia na žiadosť pacienta:

  • nadštandardná fixácia hornej končatiny – krátky, vysoký obväz,
  • nadštandardná fixácia dolnej končatiny – krátky, vysoký obväz.