Všeobecný lekár pre deti a dorast

Lekár
MUDr. Etela Molnárová
Sestra
Denisa Kenészová

Nachádza sa na prízemí pavilónu G ( ul. M. Bela 1227/33 ).

Ordinačné hodiny
pondelok: 10:30-12:00
utorok: 10:30-12:00
streda: 10:30-12:00
štvrtok: 10:30-12:00
piatok: 10:30-12:00