Verejné obstarávanie

Dátum zverejnenia Obstarávateľ Zákazka
27. júl 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk OP a OS elektroinštalácie
22. júl 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Dodávka a montáž dochádzkového systému“
22. júl 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Nákup transstorakálnej sondy s5-2“
16. jún 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Dodávka a montáž dochádzkového systému“
16. jún 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Oprava osobného výťahu OTV 320, 4/4“
13. jún 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu)
04. apr 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Nákup operačného stola s chrbtovým dielom pre ortopedické zákroky“
09. feb 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Výmena časti vodovodného potrubia od ATS po monoblok“
25. jan 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Dodávka vysokofrekvenčného ventilátora“
25. jan 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Dodávka infúznych púmp“
25. jan 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Dodávka lineárnych dávkovačov“
25. jan 2022 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk - ,, Nasal High Flow generátor so zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi“
30. nov 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rádiodiagnostické oddelenie - dodávka informačnej techniky
30. nov 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rádiodiagnostické oddelenie - dodávka ochranných RTG pomôcok
30. nov 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rádiodiagnostické oddelenie - dodávka interiérového zariadenia
30. nov 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,,Dodávka a montáž vyšetrovacej lampy“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk
30. nov 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Dodávka lineárnych dávkovačov“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk
30. nov 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Nasal High Flow generátor so zvlhčovačom a ohrevom vdychovanej zmesi“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk
28. sep 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Prieskum trhu - výzva: "Nákup prístrojov pre magnetoterapiu, laseroterapiu, elektro a vákuovú terapiu“
03. sep 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Radiodiagnostické oddelenie – stavebné úpravy
19. aug 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,,Výmena kotla s montážou“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk
19. aug 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Prieskum trhu - výzva: "Dodanie osobného motorového vozidla"
28. júl 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec "Výmena kotla s montážou"
21. jún 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Nákup chladiaceho prístroja do márnice“
09. jún 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Objednávka
26. máj 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,,Oprava strešného plášťa - Ambulantná pohotovosť pre dospelých“
19. apr 2021 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,,Vypracovanie PD Oprava strechy“ - Výzva na predkladanie cenových ponúk
04. dec 2020 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,,Nákup flat panelu“
26. nov 2020 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec "LABORATÓRNE PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE"
29. júl 2020 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zabezpečenie poradenstva a procesu verejného obstarávania “ pre projekt: HUSKROUA/1702/8.2/0086_4DAGMEG4
09. dec 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anesteziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia
21. nov 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie anestéziológie multiodborovej intenzívnej starostlivosti /OAMIS/- projektová dokumentácia“
19. sep 2019 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „Obnova infraštruktúry, zabezpečenie bezbariérovosti zariadenia opatrovateľskej služby“
18. nov 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nákup vyhodnocovacej stanice CT vyšetrení
11. mar 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“
02. feb 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Poskytovanie reštauračných služieb a podávanie jedál “
02. feb 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“
02. feb 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ – vypracovanie PD
02. feb 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia “ pre projekt pre projekt: Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec, ID: SKHU/1601/4.1/140, Project acronym: Teleradiology
16. jan 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Nákup kancelárskych potrieb a technického vybavenia “
16. jan 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Poskytovanie reštauračných služieb a podávanie jedál “
16. jan 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zriadenie CT pracoviska v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ – vypracovanie PD
16. jan 2018 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“
30. nov 2017 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Poskytovanie reštauračných služieb a podávanie jedál “
21. okt 2017 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec ,, Zabezpečenie poradenstva a procesu verejného obstarávania “
18. okt 2017 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Výzva na predkladanie cenových ponúk (NZIS)
02. feb 2015 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Rekonštrukcia podlahy v gastroenterologickej ambulancii
21. jan 2015 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec „ Nákup zdravotníckych a diagnostických prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ich cezhraničné využitie- pôrodný stôl, pulzný oximeter, tlakový holter, CTG prístroj “
25. nov 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
10. jún 2014 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Vypracovanie manuálu Best Practise