Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je samostatným základným a interdisciplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré poskytuje anestéziologickú, intenzívnu, resuscitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť.
Pri poskytovaní liečebnej starostlivosti spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi a zložkami spoločných vyšetrovacích a diagnostických zariadení.
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) má:

lôžkovú časť, kde sú liečení a diagnostikovaní najťažšie chorí pacienti so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými základnými životnými funkciami
    
anestéziologickú časť, ktorá zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Obsahom anestéziologickej starostlivosti je predanestetické vyšetrenie, zhodnotenie, prípadne doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestéziologický a operačný výkon, vlastná príprava a podanie anestézie, starostlivosť o chorého v priebehu anestézie tak, aby sa počas liečebného alebo diagnostického výkonu zabránil, alebo minimalizoval výskyt možných komplikácií a súčasne sa vytvorili podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Súčasťou je bezprostredná analgetická liečba s cieľom minimalizovať operačnú bolesť.

anestéziologickú ambulanciu, ktorá je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov operovaných, resp. vyšetrovaných v nemocnici alebo odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc.
 

primár:            MUDr. Miloš Koľ, MPH

lekári:             MUDr. Gita Nagyová

                        MUDr. Dana Tkáčiková

                        MUDr. Tomáš Holczreiter

 

Vrchná sestra: Mgr. Marcela Kovácsová

 

Telefonický kontakt:

Primár 056 / 6866 355
Lekárska izba 056 / 6866 361
Stanovisko sestier  056 / 6866 356

Návštevné hodiny

Pondelok 13:00 - 15:00
Utorok 13:00 - 15:00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 13:00 - 15:00
Piatok 13:00 - 15:00
Sobota 13:00 - 15:00
Nedeľa 13:00 - 15:00