HUSK/1101/1.4.1/0043

Dňa 10.10.2014 o 09:00 hod. miestneho času sa v Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec uskutočnil workshop k projektu HUSK/1101/1.4.1/0043 s názvom ,, Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia" a to za účasti zástupcov vedúceho partnera nemocnice „Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet“ v meste Edelény (Maďarsko), pracovníkov Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec a hostí.
Viac informácií
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 sa podarilo Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec stať partnerom v projekte HUSK/1101/1.4.1/0043 s názvom Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktorého vedúcim partnerom je nemocnica „Koch Róbert KórházésRendelőintézet“ v meste Edelény (Maďarsko) s výškou podpory z ERDF 580 514,00 Eur.
Viac informácií