Prevencia onkologických ochorení

HUSKROUA logo

„Prevencia onkologických ochorení v štyroch nemocniciach štyroch štátov“ pod týmto názvom sa podarilo maďarskej nemocnici v Kisvárde, Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, rumunskej nemocnici v Carei  a ukrajinskej nemocnici v Mizhgirya získať podporu z Európskej únie v rámci programu ENI.

Program ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina na roky 2014 - 2020 je jedným zo 17 programov cezhraničnej spolupráce (CBC) na vonkajších hraniciach EU.

Cieľom programu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA na obdobie 2014-2020 je prehĺbiť spoluprácu medzi oblasťami Zakarpatská, Ivanofrankivská a Černovická na Ukrajine a oprávnenými územiami členských štátov za účelom iniciovať pokrok v oblastiach existujúcich sociálnych, zdravotníckych, infraštruktúrnych a environmentálnych ťažkostí.

Zvyšujúci sa počet onkologických pacientov na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách  je dôvodom, prečo má aj naša nemocnica upriamiť pozornosť na možnosti, ako môžeme predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení. Spoločnou témou tohto projektu je záujem riešiť spoločnú problematiku onkologických ochorení najmä však so zameraním na rakovinu prsníka.

Na  Slovensku pribudne každoročne viac ako 30 000 ľudí s rakovinou. Dnes už ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice.

V rámci tohto projektu má naša nemocnica záujem zvýšiť kvalitu poskytnutých vyšetrovacích postupov pri predchádzaní rakoviny prsníka zakúpením nového mamografu ako aj kvalitného ultrazvuku. Zároveň v rámci projektu v spolupráci s vyššie uvedenými krajinami:

  • Zvýšiť aktívnu účasť pacientov a  ich rodín na zvyšovaní  zdravotnej gramotnosti obyvateľstva
  • Zlepšenie spolupráce v šírení povedomia spoločnosti o manažmente nádorových ochorení 
  • Zlepšiť medzinárodnú a cezhraničnú spoluprácu v kontrole onkologických ochorení a stanovení spoločnej stratégie pre prevenciu a diagnostiku rakoviny prsníka

 

Názov projektu: Prevention of cancer in four hospitals across four countries

ID: HUSKROUA/1702/8.2/0086

Partner projektu: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovsky Chlmec

Program: Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

Začiatok projektu: 15.7.2020

Ukončenie realizácie projektu: 14.7.2021

Rozpočet projektu: 1 035 603,74 EUR

Finančný príspevok z EÚ: 932 043,34 EUR

 

www.huskroua-cbc.eu


 


 


 


 

Prevencia onkologických ochorení


 

Prevencia onkologických ochorení v štyroch nemocniciach štyroch štátov“ pod týmto názvom sa podarilo maďarskej nemocnici v Kisvárde, Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, rumunskej nemocnici v Carei a ukrajinskej nemocnici v Mizhgirya získať podporu z Európskej únie v rámci programu ENI.

Zvyšujúci sa počet onkologických pacientov na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách je dôvodom, prečo má aj naša nemocnica upriamiť pozornosť na možnosti, ako môžeme predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení. Spoločnou témou tohto projektu je záujem riešiť spoločnú problematiku onkologických ochorení najmä však so zameraním na rakovinu prsníka.

Na Slovensku pribudne každoročne viac ako 30 000 ľudí s rakovinou. Dnes už ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice.

V rámci tohto projektu naša nemocnica zvýšila kvalitu poskytnutých vyšetrovacích postupov pri predchádzaní rakoviny prsníka zakúpením nového mamografu ako aj kvalitného ultrazvuku. Zároveň v rámci projektu došlo k rekonštrukcií rádiologického oddelenia. Nové prístroje znížia rádiologickú záťaž pre pacientov, umožnia rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku nádorových ochorení a zvýšia úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v našom regióne.

Názov projektu: Prevention of cancer in four hospitals across four countries

ID: HUSKROUA/1702/8.2/0086

Partner projektu: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovsky Chlmec

Program: Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

Začiatok projektu: 15.7.2020

Ukončenie realizácie projektu: 14.2.2022

Celkový rozpočet projektu: 1 035 603,74 EUR

Finančný príspevok z EÚ: 932 043,34 EUR

Rozpočet partnera: 266 005,01

Finančný príspevok z EÚ partnera:

www.huskroua-cbc.eu