Program spolupráce Interreg V-A – Slovenská republika-Maďarsko

SKHU/1601/4.1/140 - TELERADIOLOGY

Názov projektu: Creating the possibility of E-Radiology Cooperation between hospitals in Miskolc and Kráľovský Chlmec.

Hlavný cieľ projektu: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Rozpočet projektu: 430 126,95 EUR

Vedúci partner: Borsod-Abaúj­-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Cezhraničný partner: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Začiatok realizácie: 1.7.2017

Ukončenie realizácie: 31.10.2018

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie odbornej spolupráce medzi Župnou nemocnicou v Miškovci a Nemocnicou s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci na báze prenosu rádiologických snímkov prostredníctvom teleradiológie.

Realizácia projektu prispela k Lepšiemu využitiu ľudských zdrojov a technického vybavenia, k efektívnejšej prevádzke a k rozvoju kontaktov v oblasti vedy a vzdelávania. Výsledkom projektu je schopnosť maďarského a slovenského partnera aplikovať metódu teleradiologického a telekonzultačného systému.

Realizáciou projektu došlo k obstaraniu hardvéru a softvéru potrebného k implementácií PACS (Picture Archiving and Communication System). PACS je technológia umožňujúca správu, archiváciu, zobrazenie a zdieľanie obrazovej dokumentácie ako sú snímky z röntgenových metód, magnetickej rezonancie, a CT.

Spoločná realizácia projektu partnerskými nemocniciam umožnila zdieľanie vedomostí, čo spelo k Lepšej dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Počas implementácie projektu bolo zrealizovaných 10 workshopov a  1 vedecká konferencia za účelom rozvoja odborných kapacít zamestnancov v oblasti rádiológie.

Tlačové správy: