Workshop k projektu HUSK/1101/1.4.1/0079

Dňa 29.07.2014 o 14:00 hod. miestneho času sa v Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec uskutočnil workshop k projektu HUSK/1101/1.4.1/0079 s názvom "Zaobstaranie diagnostických prístrojov a ich cezhraničné využitie" a to za účasti zástupcov vedúceho partnera nemocnice "Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet" v meste Edelény (Maďarsko), pracovníkov Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec a hostí.

Program pozostával z prezentácií p.  MUDr. Zsolta Nagya na tému "Laparoskopická a artroskopická diagnostika a liečba v podmienkach Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec", p. RNDr. Kláry Lakatošovej na tému "POCT diagnostika z laboratórneho hľadiska", p. MUDr. Andrey Mokošovej na tému "Diagnostika diabetes mellitus v súčasnosti" a diskusie.