Aktuality

ksk-ekg

Nákup 2 EKG prístrojov a 2 infúznych stojanov na oddelenia nemocnice

doctor

Lekár so špecializáciou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

zverejnenie zameru

Zámer predaja majetku Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec – motorové vozidlo

zmena_onko

Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

zverejnenie zameru

Zámer predaja majetku Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec – motorové vozidlo