OZNAM

Späť
20. okt 2023
stop smal

ZÁKAZ NÁVŠTEV NA LÔŽKOVÝCH ODDELENIACH

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie respiračných infekcií platí

v NsP n.o. Kráľovský Chlmec

s účinnosťou od 21.10.2023, až do odvolania zákaz návštev

 

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

a)  kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim;

b)  u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť a u osôb, ktoré sú ťažko choré, alebo umierajúce; a u osôb, ktorých hospitalizačná doba presiahla 10 dní

c)  jednou osobou sprevádzajúcou rodičku pri pôrode / musí disponovať negatívnym Ag testom a PCR testom

- prosíme Vás, aby návštevy disponovali rukavicami a prekrytím dýchacích ciest rúškom 

Vyhradený čas pre zabezpečenie osobných potrieb hospitalizovaným pacientom je denne v čase od 14:00 do 15:00 hod., kedy môžu príbuzní odovzdať veci službukonajúcemu personálu na príslušnom oddelení. !

 

ĎAKUJEME ZA REŠPEKTOVANIE TÝCHTO POKYNOV PRE OCHRANU ZDRAVIA PACIENTOV A VEREJNOSTI.